logo4

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Złotoryi

Twój partner w biznesie

  • Jesteśmy dla Ciebie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdza, że Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Złotoryi jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 4 i art. 450 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.

Zobacz dokument >>

Lista Funduszy Poręczeniowych wspartych przez PARP, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok