logo4

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Złotoryi

Twój partner w biznesie

 • Jesteśmy dla Ciebie

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). – dalej także „p.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r.(tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1804.).

 • Odnawialnej linii poręczeń zapłaty wadiów z maksymalnym limitem do 1 mln. zł, przyznawanej na okres jednego roku, w ramach której przedsiębiorca może wielokrotnie uruchamiać jednostkowe poręczenia zapłaty wadium do wysokości limitu.

BENEFICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenie zapłaty wadium może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Opłata przygotowawcza – 300 zł pobierana jednorazowo.
 • Prowizja od udzielonego limitu odnawialnej linii wadialnej: 
  700 zł dla linii o wartości do 300 tyś zł,
  1 000 zł dla linii o wartości do 500 tyś zł, 
  1 500 zł dla linii o wartości do 1 mln. zł, 
  2 000 zł dla linii o wartości powyżej 1 mln. zł.
 • Prowizja od niewykorzystanego limitu odnawialnej linii wadialnej 0,00% (miesięcznie).
 • Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty wadium na okres do 30 dni - 0,4% kwoty poręczenia (nie mniej niż 250 zł).
 • Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty wadium na okres do 60 dni - 0,5% kwoty poręczenia (nie mniej niż 300 zł).
 • Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty wadium na okres do 90 dni - 0,6% kwoty poręczenia (nie mniej niż 350 zł).

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium.

WARUNKI PORĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego wadium.
 • Maksymalna wartość poręczenia wadialnego 350.000 zł.
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.500.000 zł.
 • Maksymalny okres poręczenia 90 dni z możliwością przedłużenia w przypadku zmiany okresu związania ofertą.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY - ODNAWIALNA LINIA WADIALNA

  Regulamin poręczeń wadialnych Pobierz
  Tabela prowizji i opłat Pobierz
  Wniosek o linię odnawialną Pobierz 
  Wniosek o poreczenie wadialne do linii odnawialnej Pobierz 
  Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy Pobierz 
  Informacja - dodatkowe dane bilansowe Pobierz 
  Oświadczenia o ochronie danych osobowych i udost. danych do BIG Pobierz 
  Lista kontrolna załączników do linii wadialnej Pobierz 
  Upoważnienie konsumenta Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok