logo4

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Złotoryi

Twój partner w biznesie

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Złotoryi powstał lipcu 2001 r. a jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 5 listopada 2001 r. Kapitał założycielski Spółki wynosił 300 000,00 zł i został objęty przez Powiat Złotoryjski, Miasto Złotoryja, Gminę Zagrodno, Gminę Złotoryja, Powiatowy Bank Spółdzielczy, Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego, Miasto i Gminę Świerzawa.

Działalność funduszu poręczeniowego jest finansowana ze środków własnych wniesionych przez udziałowców oraz z projektów finansowanych przez UE.

W 2003 r. Spółka podpisała Umowę nr 05/51/IF/03 z dnia 26.03.2003 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu udzielania poręczeń dla MSP. Środki pochodziły z programów przedakcesyjnych a Spółka otrzymała dokapitalizowanie w wysokości 250 000,00 zł. Umowa została w całości zrealizowana a środki na podstawie tej umowy powiększyły kapitał poręczeniowy.

W 2006 r. Spółka podpisała kolejną umowę na dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego z PARP. Na podstawie umowy nr. WKP_1/1.2.2/3/2005/1/31/u zawartej 16.03.2006 r. pozyskano dokapitalizowanie w wysokości 3.000.000,- zł.
Pozyskanie dokapitalizowania ze środków UE poprawiło sytuację kapitałową Spółki i zwiększyło jej możliwości prowadzenia działalności poręczeniowej oraz poprawiło generowane wyniki finansowe poprzez zwiększenie wysokości przychodów finansowych pochodzących z lokowania posiadanych środków.

Fundusz skorzystał w 2020 r. z 5.000 dotacji z Powiatowego urzędu pracy w związku z Covidem.

W 2021 r. Spółka w ramach procesu konsolidacji kapitałów poręczeniowych przeszła restrukturyzację własnościową poprzez sprzedaż udziałów przez samorządy i bank spółdzielczy. Nabywca udziałów w wysokości 60% ich wartości stał się Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Jeleniej Górze. Docelowo fundusze planują połączenie i utworzenie jednego funduszu poręczeniowego z kapitałem poręczeniowych w wysokości 12.278.000,15 zł.

W chwili obecnej obie współpracujące spółki mogą udzielać poręczeń do wysokości 500.000,- zł.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok