logo4

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Złotoryi

Twój partner w biznesie

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). – dalej także „p.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r.(tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1804.).

 • Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości - nie więcej niż 100% wartości wymaganego zabezpieczenia określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielane są w pakiecie z odnawialna linia wadialną.

BENEFICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenie może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Opłata przygotowawcza – 1% od wartości udzielonego poręczenia, nie mniej niż 150,- zł.
 • Prowizja za udzielenie poręczenia
  - od 0,6 % od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał nie mniej niż 100,-zł, za okres poręczenia do 60 m-cy.
  - od 0,8 % od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał nie mniej niż 100,-zł za okres poręczenia powyżej 60 m-cy.
  Pobierana „z góry” jednorazowo za cały okres trwania poręczenia.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

WARUNKI PORĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego zabezpieczenia.
 • Maksymalna wartość poręczenia 150.000 zł.
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 500.000 zł.
 • Maksymalny okres poręczenia 85 miesięcy.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Wniosek o gwarancje dobrego wykonania umowy i rękojmi Pobierz
  Zestawienie realizowanych kontraktów Pobierz
  Oświadczenie majątkowe Pobierz 
  Oświadczenia o ochronie danych osobowych i udost. danych do BIG Pobierz 
  Rachunek wynikow - zasady ogolne Pobierz 
  Bilans  zasady ogolne Pobierz 
  Bilans i rachunek wynikow Pobierz 
  Upoważnienie konsumenta Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok